Öxatorpets Chessie

Hd A cea ua utställd med cert

e Zugar Daddy Of Slatestone
u SUCH Korad Ässtorps Funny Girl

 

 

Götene MENTALBESKR. SBK
2006-12-03
Domare Burge Claes-Erik


1a.Kontakt hälsning : 3
1b.Kontakt samarb. : 4
1c.Kontakt hantering: 3
2a.Lek : 4
2b.Lek gripande : 3
2c.Lek dragkamp : 2
3a 1.Jakt förfölj : 4
3a 2.Jakt förfölj : 4
3b 1.Jakt grip : 2
3b 2.Jakt grip : 2
4.Aktivnivå : 4
5a.Avst.lek intresse: 4
5b.Avst.lek hot/aggr: 1
5c.Avst.lek nyfiken : 5
5d.Avst.lek leklust : 3
5e.Avst.lek samarb. : 4
6a.Överr. rädsla : 1
6b.Överr. hot/agg : 1
6c.Överr. nyfikenhet: 5
6d.Överr. kv. rädsla: 1
6e.Överr. kv. intr. : 1
7a.Ljud rädsla : 2
7b.Ljud nyfikenhet : 5
7c.Ljud kv. rädsla : 1
7d.Ljud kv. intresse: 4
8a.Spöken hot/agg : 1
8b.Spöken kontroll : 5
8c.Spöken rädsla : 1
8d.Spöken nyfikenhet: 5
8e.Spöken kontakt : 4
9a.Lek 2 leklust : 4
9b.Lek 2 gripande : 3
10.Skott :2